Privacybeleid


Op 25 mei 2018 gaat de AVG wetgeving van kracht. Het betreft de nieuwe Europese wetgeving rondom data en privacy. Fysio van Blokland heeft zich hier goed op voorbereid, maar ook voor de cliënt brengt de AVG veranderingen met zich mee.

De AVG en de praktijk

De praktijk werkt conform de nieuwe AVG wetgeving en de bijbehorende veiligheidsstandaarden. Dat betekent dat de procedures rondom informatiebeveiliging nog verder aangescherpt zijn. De cliënt zal hier weinig van merken, omdat deze aanpassingen vooral op praktijkniveau zijn doorgevoerd. Toch wordt dit hier graag even vermeldt, zodat men weet dat de privacy van de cliënt hoog in het vaandel staat. Ook het elektronisch patiëntendossier (EPD) van SpotOnMedics (https;//spotonmedics.nl) waarin wordt gewerkt voldoet aan alle richtlijnen en veiligheidseisen.

De AVG en de cliënten

Met de komst van de AVG wetgeving veranderen de privacyrechten. De cliënt heeft per 25 mei 2018 recht op inzage, mutatie en vergetelheid. Hierover kunt u meer lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de cliënt aanspraak wil maken op rechten, of hierover vragen heeft, kan de cliënt bij de praktijkhouder terecht. Hiervoor is door Fysio van Blokland een beleid opgesteld.

Verder zal de cliënt de komende periode merken dat het digitale patiëntenportaal steeds belangrijker wordt. Dat is de online omgeving waar de cliënt bijvoorbeeld nu al de intake vragenlijst kan invullen, voorafgaand aan de eerste afspraak. Er zal steeds vaker via dit cliëntenportaal met de cliënt worden gecommuniceerd. Het is een beveiligde omgeving, waarop de cliënt inlogt met zijn of haar unieke gebruikersnaam en een sterk wachtwoord.

Er verandert verder niets aan de zorg die door Fysio van Blokland wordt geleverd. De cliënt staat nog steeds centraal in de praktijk. Bij vragen over deze informatie, kunt u contact opnemen met de praktijk.