Psychosomatische fysiotherapie

Wat is psychosomatische fysiotherapie?
 
Het woord psychosomatiek is opgebouwd uit de onderdelen "psyche", ofwel onze geest, en "soma", het Griekse woord voor lichaam. Psychosomatische fysiotherapie is dan ook fysiotherapie waarbij de therapeut zich heeft gespecialiseerd in het herkennen en beïnvloeden van de mooie en soms ook complexe relatie tussen lichaam en geest.
 
Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die worden beïnvloed en / of veroorzaakt door factoren die met de psyche te maken hebben, zoals bijvoorbeeld spanning, stress, of omgevingsfactoren. De balans raakt verstoort tussen spanning - ontspanning en / of belasting - belastbaarheid. Denk bijv. aan de hoofd- of nekpijnklacht door spanning op het werk of in de thuissituatie, of rouwverwerkingsproblemen die zich uiten in buikpijn of migraine.
 
Ook lichamelijke klachten tijdens een burnout, overspanning, angstklachten (waar ook hyperventilatieklachten onder vallen) of depressie kunnen goed door een psychosomatisch fysiotherapeut worden behandeld, evenals onverklaarde (chronische) pijnklachten en begeleiding bij chronische ziekten.
 
Psychosomatische klachten uiten zich in...
 
- extreme vermoeidheid
- niet kunnen ontspannen
- druk op de borst of hartkloppingen
- onverklaarde spier- en gewrichtspijn
- benauwdheid, moeite met ademen
- hoofdpijn, nek-, rug- en bekkenklachten
- onverklaarde maag-, darm- of buikklachten
 
Psychische klachten zoals:
 
- lusteloos zijn
- slecht of teveel slapen
- angstig en onzeker zijn
- moeite met concentratie
- somber zijn en veel piekeren
- algeheel gevoel van onbehagen
- prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
- niet meer kunnen genieten en ontspannen
- geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan
- roken, overmatig eten, alcohol- en medicijngebruik
 
Een doel van de therapie kan zijn:
 
- Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klacht in stand houden
- Herkennen van spanning en het leren van ontspannen
- Balans brengen in de belasting / belastbaarheid
- Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende lichamelijke belasting
- Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording
-Het aanvoelen en het leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch
-Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren
-Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten
-Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt
 
Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines.
 
Sinds 7 december 2005 is de Psychosomatische Fysiotherapie door het Koninklijk Genootschap van Fysiotherapie (KNGF) erkend als een specialisatie.
 
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.psychosomatischefysiotherapie.nl