Therapie bij slaapproblematiek

Heeft u slaapproblemen en slikt u medicatie om te slapen? Dan is het behandelprogramma "Goed slapen = een kunst" mogelijk een uitkomst voor u. Slaapproblematiek is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Zo'n 40% van de Nederlandse bevolking heeft problemen met de slaap. Bij slaapproblemen is er vaak sprake van een afname van de hoeveelheid slaap en / of een afname van de kwaliteit van de slaap. Ook de kwaliteit van het functioneren overdag kan afnemen.
 
Het doel van het behandelprogramma is het verminderen ofwel stoppen van het gebruik van slaapmedicatie, waarbij u tevens beter in uw vel komt te zitten. Het programma is een niet-medicamenteuze behandeling. Het programma gaat uit van negen behandelingen, inclusief intake en eindevaluatie. Indien u meer begeleiding nodig heeft is het mogelijk om af te wijken van dit aantal. Behandeling 1 tot en met 6 vindt plaats met een frequentie van één behandeling per twee weken. Behandeling 7, 8 en 9 vinden plaats met een frequentie van eens per vier weken.
 
Daar waar nodig wordt samengewerkt met uw huisarts (i.v.m. het afbouwen van de slaapmedicatie) en indien gewenst wordt er ook gebruik gemaakt van samenwerking met de psycholoog. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Fysio van Blokland.