Therapeut

Hester van Blokland

 
De mens kan alleen als geheel worden bekeken als je naast het lichamelijke, ook de omgevings- en sociale factoren, en de geestelijke toestand in ogenschouw neemt. Deze drie eenheid zie je terug in het logo. Ze zijn factoren die allemaal los van elkaar kunnen worden gezien, maar alleen tezamen een volledig plaatje vormen.
 
De drie onderdelen in het logo, die tevens staan voor de drie peilers van aandacht uit de mindfulness - lichaam, emoties & gedachten - vallen vloeiend in elkaar, als in een beweging. De drie vormen staan voor het bio-psycho-sociaal model. Dit model is een denkkader waarin bij ziekte en gezondheid van de mens niet alleen het biomedische belangrijk is, maar juist ook psychologische en sociale factoren. Zoals u begrijpt wordt in de praktijk gewerkt volgens dit biopsychosociale model.
 
En die cirkels? De "Fysio van Blokland creatie" van Yin - Yang! Het is natuurlijk een inkoppertje, maar in de fysiotherapie, en al helemaal in de psychosomatische fysiotherapie, ben je op zoek naar balans, in het leven, in het lichaam, in de geest...